Valoració d’Empreses

Davant situacions en què sorgeix la necessitat de valorar una empresa com podrien ser l’adquisició, fusió, escissió o liquidació de les mateixes, realitzem el procés de valoració de la companyia, que signifiqui un valor que guiï en el procés negociador que sigui oportú en cada moment, diferenciant els grans conceptes de valor i preu que sorgeixen en aquest tipus de dictàmens.