Anàlisi de Control Intern

La funció del control intern és aplicable a totes les àrees d’operació dels negocis, és a dir, les activitats de producció, distribució, finançament, administració, entre d’altres.

De la seva efectivitat depèn que l’administració de l’empresa, obtingui la informació necessària per seleccionar les alternatives ofertes, les que millor convinguin als interessos de l’empresa.

És per això que hi ha situacions en què les empreses necessiten l’anàlisi i posterior protocolarització d’aquest sistema de control intern com a suport a la millora en l’eficiència dels seus processos de gestió i administració i conseqüentment en la presa de les seves decisions en l’àmbit de la seva actuació econòmica.