Agustí Mañosa Moncunill

Auditor-censor jurat de comptes amb més de 20 anys d’experiència en l’exercici professional com a economista i auditor de comptes.
S’ocupa dels assumptes relacionats amb l’auditoria de comptes, i assessoria comptable i financera.

Soci de GFS Auditors Associats
Llicenciat en ADE
Economista col·legiat número 10.982
Auditor de Comptes – ROAC número 21.610
Expert Comptable Acreditat
Mediador Concursal
Membre de comissió de valoració de l’ACCID
Tutor de grau en ADE a la UOC
Autor de diverses publicacions i ponències

Col·legis professionals:

Ilustre Colegio de Economistas de Catalunya
Col·legi d’Auditors de Comptes de Catalunya