Serveis d’Especialització

Molt més que una auditoria

Els nostres sistemes i procediments de control intern en la metodologia de treball garanteixen la qualitat del servei.

L’enfocament del nostre treball està basat en la recerca del valor afegit en el treball professional de consultoria, que dóna lloc l’experiència i multidisciplinarietat de l’enfocament dels encàrrecs desenvolupats.

Auditoria de Comptes AnualsValoració d'Empreses
Auditoríes de SubvencionsAnàlisi de Control Intern
Estudis de ViabilitatFormació Especialitzada
Planificació i Reestructuració