Miquel Àngel Salazar García

Economista amb més de 20 anys d’experiència en l’exercici professional com a economista, auditor de comptes, i perit judicial en l’àrea econòmic financer de les empreses. S’ocupa dels assumptes relacionats amb l’assessoria comptable i estratègica per les empreses.

Soci Fundador de GFS Auditors Associats.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Economista Col·legiat número 7.766
Auditor de Comptes – ROAC número 19.885
Expert Comptable Acreditat
Mediador Concursal
Membre de la comisio de valoració de ACCID
Especialista en gestió i administració empresarial.

Col·legis professionals:

Ilustre Colegio de Economistas de Catalunya
Col·legi d’Auditors de Comptes de Catalunya