Formació Especialitzada

Des de fa uns anys desenvolupem formació especialitzada en les àrees comptable, econòmic i financera per a les empreses.

Oferim el desenvolupament de plans específics de formació a les empreses i per a les empreses en les àrees:

  1. Comptables: Aplicació del Pla General Comptable, adaptacions sectorials del Pla general de comptabilitat, desenvolupament de plans comptables propis, consolidació comptable.
  2. Financers: Planficiación de tresoreria, sistema de comptabilitat anañítica i de costos.
  3. Econòmics: Definició, implantació i seguiment de quadre de comandaments, definició d’estratègies empresarials, internacionalització de l’activitat empresarial, acompanyament i seguiment.
  4. Específics: Desenvolupament de sistemes de justificacions econòmiques de subvencions i contractes amb l’administració pública.