Descàrregues

Tancament comptable i fiscal per a les pimes. Revisió febrer 2016Tancament comptable i fiscal per a les pimes. Revisió febrer 2018
“Tancament“Tancament
Reflexions entorn a l'informe de revisió del compte justificatiu en subvencions de programes de formacióL'actuació de l'auditor en la justificació de subvencions públiques (en castellà)
“Actuación“Actuación