Nomenament d’auditors

Nomenament d’auditors

L’article 265.2 de la Llei de Societats de Capital indica que els socis que representin, almenys, un 5% del capital social, poden sol·licitar al Registre Mercantil del domicili social de l’empresa, que es nomeni un Auditor de Comptes. S’ha de

L’Auditor en la mediació

L’Auditor en la mediació

En tot tipus de relacions humanes sorgeixen conflictes que cal gestionar. I per solucionar-los hi ha diferents mètodes, com l’arbitratge, la conciliació o la mediació.Tots ells tenen el propòsit d’evitar que aquestes disputes s’acabin dirimint davant un tribunal de justícia o,