Auditoríes de Subvencions

Els organismes oficials bé de caràcter supranacional, estatal, regional o municipal exigeixen, entre altres requisits, la confecció d’una auditoria de comptes per a aquelles empreses que desitgen obtenir una subvenció o ajuda.

A GFS Auditors Associats estem especialitzats en la revisió de comptes justificatius de subvencions tant en l’àmbit del sector públic local, autonòmic i estatal, com de la Unió Europea.

Realitzem aquests serveis de certificació per a subvencions atorgades pel SOC, sumant més de 60 informes de centres homologats, en cadascuna de les convocatòries més recents.

Així mateix hem realitzat informes i certificats per a projectes emmarcats en la Unió Europea en diferents àmbits, com el projecte Easy, el projecte Marco Polo o altres emmarcats en l’àmbit d’actuació d’ACC1O.